KIM Nederland nu ook uw ‘BIM partner’

Vanuit KIM Nederland worden er momenteel een groot aantal projecten uitgevoerd door middel van een BIM-model. KIM Nederland heeft een BIM protocol om duidelijke afspraken met elkaar te maken over de te volgen samenwerking door middel van een BIM-model.

Er is het laatste jaar ruimschoots geïnvesteerd in hardware, software en er zijn BIM-modelleurs aangetrokken om de vertaling van producteigenschappen van sandwichpanelen, deuren en aanverwante onderdelen te vertalen in BIM-specificaties.

Wat is BIM ook al weer?

BIM is een hulpmiddel (Bouw Informatie Model) om samen met de verschillende (keten)partners in de bouw, virtueel het bouwwerk alvast een keer te bouwen. Dit alles om met elkaar betere, kwalitatief hoogwaardigere bouwwerken te kunnen realiseren. Een mooie bijkomstigheid hierbij is dat eventuele bouwfouten vroegtijdig in een model al gesignaleerd worden en hiermee dus al opgelost worden. Op deze manier kan BIM dus ook tot faalkostenreductie leiden.

BIM trajecten hebben tijd nodig. Het is van belang dat BIM partners zoals KIM Nederland in een vroeg stadium bij een nieuw project betrokken raakt.

Daarnaast kun je door het gebruik van BIM ook beter inschatten wat de exacte planning van het project is en wat de daadwerkelijke bouwkosten zijn. De nadruk ligt hier duidelijk op samen. Alleen kun je niet Bimmen. Als je dus samen gaat Bimmen, ga je in feite virtueel bouwen, met behulp van BIM.

Wat doet BIM nu in dit proces?

Door het werken met 3D-modellen van verschillende disciplines, wordt virtueel sneller inzichtelijk hoe de bouwwens van de klant vertaald wordt. Voor de gehele keten is het efficiënt om te zien of alle onderdelen daadwerkelijk in elkaar passen (virtueel bouwen) en voor de klant is het heerlijk om de vertaling van zijn wens 3D te kunnen zien. 3D is namelijk veel makkelijker te interpreteren dan een 2D-tekening. En zelfs een mooi 3D plaatje, is alleen maar een beeld. Een compleet model laat zien waar de constructiekolommen staan en waar de installatieleidingen lopen. Al met al geeft het meer inzicht voor de klant. BIM is dus echt alleen een hulpmiddel en geen doel op zich.

Hoe ziet het er uit?