Keurmerken

fmaproved.jpg FM Approvals is een internationaal organisatie dat zich gespecialiseerd heeft in onafhankelijk certificering en goedkeuring van commerciële en industriële producten. Ze zorgen voor certificering en het testen van onder andere brandbeveiligingsproducten en branddetectieproducten.
vca.jpg

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheerssysteem.

Uiteraard kan KIM Nederland ook meewerken aan een Breeam keurmerk.