Nieuwbouw Ameco Apeldoorn

Bij KIM Nederland en Aan de Stegge Twello houden ze wel van uitdagingen. De uitdaging van het bouwteam van Ameco in Apeldoorn: binnen 13 maanden van eerste kennismaking tot oplevering van de nieuwbouw.

Eerste paal Ameco in Apeldoorn

Op bedrijventerrein Ecofactorij in Apeldoorn wordt de nieuwbouw gerealiseerd van een vleesverwerkend bedrijf voor Ameco. Op 18 februari 2016 ging de bouw officieel van start met het slaan van de eerste paal. Familiebedrijf Ameco (Amsterdam Meat Company) slacht en verwerkt Hollandse kwaliteitsrunderen in een gesloten keten op het terrein van Food Center Amsterdam. Groot genoeg om voor retail, horeca en industrie aan de vraag naar volume te voldoen en klein genoeg om maatwerk te leveren.

Razendsnel proces

In verband met herontwikkeling van haar huidige locatie in Amsterdam ontstond de behoefte van Ameco aan andere huisvesting. Daarbij zijn de mogelijkheden voor bestaand en nieuwbouw afgewogen. De keuze is gevallen op een nieuwe locatie op de Ecofactorij in Apeldoorn, waar meerdere slachterijen zijn gevestigd. Vanaf het eerste contact eind augustus 2016 is eind september de samenwerkingsovereenkomst tussen partijen getekend. Door het op initiatief en onder verantwoording van Aan de Stegge Twello voeren van diverse pitstopsessies met het gehele bouwteam is eind december jl. de omgevingsvergunning ingediend.

10.500 m2 vleesverwerkend bedrijf

In totaal wordt 10.500 m2 nieuwbouw gerealiseerd, onderverdeeld in circa 4.000 m2 uitbenerij, verpakken, emballage en expeditie, 2.700 m2 verwerkingsruimten en koelcellen, 1.700 m2 stal en wasplaats, 1.400 m2 kantoor en facilitaire ruimten en 500 m2 techniekruimten. De oplevering van dit fraaie productiebedrijf staat gepland voor oktober 2017.

 

 

 

terug naar overzicht